Stel cookie voorkeur in

Verschillen tussen kinderen

De Tweewegen wil een school zijn:  Die kan omgaan met verschillen en kan differentiëren
waar de onderwijsbehoeften van kinderen centraal staan en successen worden gevierd. Hoe?

Onderwijsbehoeften gaan over:

Het wat van het onderwijs: de inhoud en de doelen.

Het hoe van het onderwijs: instructie, werkvormen en omstandigheden.

Door middel van differentiatie in inhouden vorm van het leerproces, proberen wij tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften. 

Op de Tweewegen:

• Krijgen kinderen instructie en verwerking op niveau.
• Werken kinderen aan eigen leerdoelen.
• Volgen de kinderen hun ontwikkeling in het portfolio.
• Hebben we aandacht voor elkaar m.b.v. samenwerkingsopdrachten en het voeren van gesprekken.
• Geven en ontvangen we complimenten.