Stel cookie voorkeur in

Vragen en klachten

Als u een vraag of klacht heeft over obs De Tweewegen, kunt u dit melden bij de directie. De school heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directeur ter inzage.

We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder of verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat.

De vervolgprocedure staat beschreven in bijlage 4 van de schoolgids. digitale schoolgids 2018-2019