Stel cookie voorkeur in

Ouderhulp

Wij zijn blij met betrokkenheid en extra handen van ouders.

Denk bijvoorbeeld aan excursies, schoolreisjes, sport- en spel dag, beeldende vorming en andere activiteiten. Ouders worden van harte uitgenodigd om actief deel te nemen aan activiteiten en kennisoverdracht omtrent thema's.