Stel cookie voorkeur in

Nieuwe ouders

Ouders die hun kind(eren) komen opgeven krijgen van ons ter informatie de uitgebreide schoolgids. Tevens is deze schoolgids ook via de website te raadplegen. Ouders krijgen een rondgang door de school waarbij het mogelijk is om vragen te stellen.

Ouders vullen het inschrijfformulier en de verklaring over het portretrecht in en we leggen de overeenkomst ouderbijdrage ter ondertekening voor.

Tijdens een informatiemoment voor ouders van nieuwe leerlingen -deze vindt plaats in mei voorafgaande het jaar dat uw kind voor het eerst op school komt- leggen we uit hoe het op onze school allemaal in zijn werk gaat. Er is dan ook gelegenheid voor de ouders om kennis te maken met de leerkracht.

Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het de volgende dag naar school toe. De scholen in gemeente Hollands Kroon hebben onderling afgesproken dat een kind tot vier weken voor de zomervakantie wordt toegelaten. Wordt uw kind binnen die vier weken voor de zomervakantie 4 jaar, dan wordt uw kind na de zomervakantie in groep 1 geplaatst. Drie tot vier weken voordat uw kind deze leeftijd bereikt, krijgen de ouders een informatiepakket. Hierin bevindt zich een kaartje voor de nieuwe leerling, het entreeformulier, praktische informatie, het aanmeldingsformulier voor de schoolmelk en een beschrijving van de overblijfmogelijkheid en informatie betreffende het overblijven.

Om de overgang naar school zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we het entreeformulier ontwikkeld. In dit formulier is een reeks vragen opgenomen over uw kind en het gezin.

De antwoorden stellen ons in staat om inzicht te krijgen op de ontwikkeling van het kind tot op heden, zodat wij het onderwijs zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Ouders kunnen vervolgens een afspraak maken op welke dag het kind mag komen wennen. Dan wordt ook het ingevulde entreeformulier samen met het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf ingeleverd. In de tweede of derde week na de eerste schooldag nodigt de leerkracht de ouder(s) uit voor een eerste gesprek aan de hand van het entreeformulier.

Indien u uw kind wilt inschrijven op de Tweewegen, kunt u een afspraak maken voor een informatiegesprek.