Stel cookie voorkeur in

De ouderraad (OR)

Ouderraad en Ouderhulp

Hoofd, hart en handen: we bieden als school een varie¨teit aan onderwijsactiviteiten. Actieve werkvormen hebben een groot aandeel in deze activiteiten. Denk hierbij aan creatieve vakken, sport en feestdagen en vieringen. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door ouders.

Betrokkenheid thuis, maar ook op school. Een kind dat zijn moeder of vader daadwerkelijk in de school bezig ziet, merkt hoe belangrijk school voor zijn ouders is. De school maakt immers een aanzienlijk deel uit van de leefwereld van hun kind.

Aan het begin van elk schooljaar heeft iedere groep een informatieavond. Op deze avond wordt het komende jaar toegelicht en maken we kennis met de nieuwe leerkracht(en), de gang van zaken in de groep wordt toegelicht, verwachtingen uitgesproken en uitgelegd en er hangt een lijst om in te tekenen als hulpouder.

Omdat we nooit een heel jaar kunnen overzien, zal er ook gedurende het jaar nog om hulp van ouders worden gevraagd.

Structureel wordt er hulp gevraagd voor; lezen, controleren op hoofdluis

Incidenteel wordt er hulp gevraagd voor; begeleiding bij excursies en voorstellingen, meehelpen bij feestjes en vieringen, activiteiten bij projecten (themahulp, creatief, vertellen over beroep), assisteren bij sportdagen, assisteren bij school- fotograaf, opzetten van tentoonstellingen, groot en klein kluswerk etc.

De OR vergadert achter keer per jaar waarbij er altijd een MR lid aanwezig is zodat de informatie kan worden gedeeld.