Stel cookie voorkeur in

De Tweewegen, een school in beweging!

27 september 2017

Muziekimpuls

Met de Impuls muziekonderwijs geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie basisscholen de kans te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen zij o.a. door een samenwerking aan te gaan met een...

Taalontwikkeling

De Tweewegen wil een school zijn die een belangrijke rol speelt in de taalontwikkeling van kinderen. Hoe? Iedere ochtend nemen kinderen deel aan activiteiten rondom lees- en boekpromotie We helpen...

Verschillen tussen kinderen

De Tweewegen wil een school zijn: Die kan omgaan met verschillen en kan differentiëren waar de onderwijsbehoeften van kinderen centraal staan en successen worden gevierd. Hoe...

Ontwikkelkracht

De Tweewegen wil een school zijn waar de ontwikkelkracht van ieder kind tot zijn recht komt. Hoe? Ieder kind leert en ontwikkelt. We betrekken kinderen bij beslissingen die hen aangaan, passend...

Keuzes maken

De Tweewegen wil een school zijn waar kinderen zelf keuzes leren maken. Hoe? Kinderen: kiezen activiteiten via keuze/planbord in groep 1-2 werken vanaf groep 3 van dag- naar weektaak in groep 8...

Talentontwikkeling

De Tweewegen wil een school zijn waar kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Hoe? We besteden ruimte, tijd en aandacht aan het leren kennen van elkaar: interesses en kwaliteiten. Zijn...

Samen leven, werken en leren

De Tweewegen wil een school zijn waar we samen leven, werken en leren in verbinding met de wereld om ons heen. Hoe? We gebruiken hiervoor vier regiegebieden (Fogarty): We zorgen voor een klimaat...

Een veilige school, een Vreedzame school

Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap...